Utbildning och Hälsa

Hos oss är välmående och utbildning viktigt, därför har alla våra anställda genomgått en läkarundersökning enligt trafikverkets regler.

Att ha rätt utbildningar och förutsättningar för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt. All personal är utbildade som Tillsyningsmän och SoS-ledare.