Spårentreprenad

Vi är ett företag som utför det flesta entreprenader i spårmiljö. Vi är idag 7 stycken anställda med ett mål att växa inom branschen och kunna anställa flera. Under det senaste året har investerat i flera nya maskiner för att dels täcka det behov som finns inom järnvägsbranchen och dels för att ha så miljövänliga maskiner som möjligt.

Spårarbeten som vi utför:

 • Slipersbyte
 • Rälsbyte
 • Perrongbyggnation
 • Fundamentsättning
 • Kanalisation
 • Kabelplöjning
 • Buskröjning

Utrustning:

 • Locktångsgrip
 • Sopvals
 • Hydraulhammare
 • Asfaltstrissa
 • Schaktlåda
 • Tralla
 • Grusflak till tralla
 • Avjämningsplog för kabelränna
 • Stoppaggregat
 • Buskaggregat

Uthyrning av säkerhetspersonal:

TSM, SOS-ledare, vägvakt, elsäkerhetsledare arbetsmaskin.